Hjem

Velkommen til Kvinnenes internasjonale bønnedags nye nettside.

Materiell til planlegging og gjennomføring av bønnedagen 1. mars 2019 finner du under “materiell”.

Bibelselskapet i Slovenia er i ferd med å starte et prosjekt der Bibelen blir et sentralt hjelpemiddel i prosessen med å helbrede traumer.

I Slovenia sliter mange med traumer og depresjon etter forhold som har hatt negativ innvirkning på både individ og samfunn: alkoholisme, rusmisbruk, vold i familien, skilsmisser, selvmord og traumer etter krig og politisk usikkerhet. Kvinnene er særlig utsatt og må bære tunge bører for familiene sine.

Mål:

  • Å utdanne 20 – 30 personer som kan være tilretteleggere og drive sine egne traume- helbredelsesgrupper ulike steder i Slovenia. Mange av deltakerne vil være kvinner som selv har ulike indre sår og problemer.
  • Å oversette materiell (bøker, manualer, videoer osv.) til slovensk.

Visjon: å være et samlingspunkt for ulike kirker, grupper og bevegelser. Å nære og styrke gode kirkelige relasjoner på mange ulike områder. Vi tror traume-helbredelsesgrupper kan være med på å fornye relasjonen mellom sårede mennesker og Gud.

Uansett om du er baptist eller katolikk, om du er bestemor eller lillebror, om du bor i Johannesburg eller i Lillesand – denne dagen utgjør vi en global økumenisk bevegelse som står sammen for en positiv endring i verden.

Karin Holt, leder av Bønnedagskomiteen

Kvinnenes internasjonale bønnedag er et imponerende økumenisk initiativ! Den feires hvert år i over 170 land. Den representerer et viktig bidrag for å bygge fellesskap og relasjoner mellom kulturer og ulike kristne tradisjoner. I tillegg legger den et viktig grunnlag for samhandling om en lang rekke diakonale utfordringer.

Erhard Hermansen, generalsekretær Norges Kristne Råd