Kontakt

I Norge er det komiteen for Kvinnenes internasjonale bønnedag som legger til rette for markering av dagen. Komiteen består i år av:

Karin Holt (leder) – e-post
Reidun Ask
Ida Karin Eide
Liv Guntveit
Torunn Lunde
Kari Opsjøn
Mona Kolberg
Ragnhild Hypher

Her finner du den internasjonale internettsiden for bønnedagen:
www.worlddayofprayer.net